739 466 666

info@armytrade.cz

Specifikace služby Možnost vrátit zboží do 2 měsíců

  • Úvod
  • Specifikace služby Možnost vrátit zboží do 2 měsíců

Specifikace služby Možnost vrátit zboží do 2 měsíců

1. Základní ustanovení

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Možnost vrátit zboží do 2 měsíců“ (dále jen „služba“), kdy na jedné straně je společnost Zbyněk Velecký. IČ 71584897, DIČ CZ8211024613, se sídlem Těšovská 198, 687 34 Uherský Brod, ŽL vydal MÚ Uherský Brod. Č.j.: ŽÚ-11716/05Bř, Ev.č.: 371102-31789 jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“) a na straně druhé je objednatel (dále jen „objednatel“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby.

Smlouva o poskytování služby je uzavřena tehdy, když objednatel spolu s vybraným výrobkům, nabízeným poskytovatelem na jím provozovaných e-shopech, potvrdí v tzv. košíku i službu a poskytovatel mu vystaví fakturu.

2. Popis služby

Poskytovatel zaručuje objednateli, že mu umožní vrácení výrobku bez udání důvodu do 2 měsíců od koupě, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení objednatel požádá, tj. využije službu, ve lhůtě stanovené níže.

3. Podmínky využití služby

 - Poskytovatel je povinen poskytnout službu, tedy poskytnout objednateli možnost vrácení zakoupeného výrobku bez udání důvodu ve lhůtě viz níže, pouze pokud:
 - Objednatel objedná službu v termínu, kdy je tato služba nabízena, nejpozději však při koupi výrobku, jehož se služba týká;
 - Objednatel uhradí službu řádně a včas;
 - Objednatel neodstoupí od smlouvy na koupi výrobku, jehož se služba týká, před uplatněním služby;
 - Objednatel uplatní službu nejpozději 60. den od koupě výrobku, a to k výrobku, na něž se služba vztahuje osobně na pobočce poskytovatele;
 - Objednatel nijak nepoškodí identifikační štítky výrobku, jehož se služba týká, ani jinak neoprávněně (mj. v rozporu s pravidly řádného používání výrobku stanovené jeho výrobcem) nebude s výrobkem manipulovat;
 - Objednatel prokáže nárok na službu originálem daňového dokladu obsahujícího příslušný výrobek a s ním související službu;
 - Objednatel předloží poskytovateli výrobek ve stavu „dobré“ (viz definice níže);
 - Zákazník nesmí provést nákup na IČ
 - Výrobky určené k péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.

V případě, že objednatel splní podmínky, za kterých může službu využít, bude mu vrácena cena výrobku v plné výši včetně DPH. V případě, že objednatel uplatní službu a požádá o vrácení výrobku ve stavu špatné nebo znehodnocené, pak objednateli bude nabídnut pouze zpětný odběr zboží za sníženou cenu, případně za 0,- Kč a převzetí zboží do ekologické likvidace.
Definice stavů výrobků, jehož se služba týká

Dobré
 - Výrobek má kompletní příslušenství, které bylo dodáno poskytovatelem spolu s ním (zejm. štítky, obal, krabci, poskytnuté dárky atd.); a
 - Výrobek nenese známky užívání; a
 - Výrobek je včetně obalového materiálu, který nese známky běžného rozbalení zboží.
 - Výrobky určené k péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.

Špatné
 - Výrobek nese známky užívání; a/nebo
 - Výrobek je nekompletní; a/nebo
 - Výrobek je nadměrně opotřebován a/nebo má poškození, které je snadno opravitelné a po této opravě může plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
 - Výrobek neobsahuje spotřební materiál v plné kapacitě.

Znehodnocené
 - Výrobek je poškozen a nemůže plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
 - Výrobek je zásadně nekompletní a nelze jej proto plně užívat

4. Vrácení ceny služby

V případě, že je objednatelem spotřebitel, má právo od smlouvy na poskytování služby odstoupit ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku, avšak v takovém případě musí vydat i veškeré bezdůvodné obohacení zpět poskytovateli nejpozději v moment odstoupení.

5. Vrácení ceny výrobku

V případě, kdy objednatel splní veškeré poskytovatelovy podmínky služby pro vrácení výrobku, poskytovatel vrátí bez zbytečného odkladu po splnění podmínek služby objednateli kupní cenu výrobku.

6. Závěrečné ustanovení

Platnosti a účinnosti nabývají podmínky 01. 8. 2016, přičemž specifikace této služby je k dispozici jak v sídle společnosti poskytovatele, tak na webových stránkách jím provozovaných e-shopů.

Přihlašte se k odběru newsletteru na Váš e-mail
Přihlašte se a naše nejlepší slevy a nabídky budeme posílat do Vaší e-mailové schránky.

Rychlá navigace

Informace pro Vás

Kontakt

Zbyněk Velecký
Těšovská 198
68734 Uherský Brod
IČ: 71584897, DIČ: CZ8211024613

tel.: 739 466 666

info@armytrade.cz


Přihlášení